Revamping Cannabis Labeling: Moving Beyond Indica and Sativa to Reflect Chemical and Genetic Profiles

คำว่า "Indica" และ "Sativa" ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่ออธิบายสายพันธุ์กัญชา แต่ความแตกต่างจริง ๆ ระหว่างคำว่าเหล่านี้คืออะไร? ถึงแม้บางคนอาจอ้างว่าสายพันธุ์ Indica เป็นสายพันธุ์ที่ช่วยผ่อนคลายและมีกลิ่นเปรี้ยวเหม็นดิน ส่วนสายพันธุ์ Sativa เป็นสายพันธุ์ที่กระตุ้นและมีกลิ่นหวาน แต่ยังไม่ชัดเจนว่าคำว่าเหล่านี้จะถือเป็นข้อมูลที่สำคัญจริง ๆ หรือไม่

ทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย Dalhousie ร่วมงานกับบริษัทยาสมุนไพรทางการแพทย์ชื่อ Bedrocan International จากเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษากว่าร้อยสายพันธุ์กัญชาที่มีชื่อเรียกว่า Indica และ Sativa มีความแตกต่างกันอย่างไร พวกเขาได้วัดปริมาณสารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นในแต่ละสายพันธุ์ เช่นสารสำคัญทางจิตวิทยาอย่าง THC และ CBD รวมถึงเทอร์พีนที่ให้กลิ่นหอมของกัญชา นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังวัดข้อมูลด้านพันธุกรรมและศึกษาความแตกต่างทางเคมีและพันธุกรรมระหว่างสายพันธุ์ด้วย

การศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ชื่อ Nature Plants พบว่า คำว่า Indica และ Sativa เป็นคำศัพท์ที่ไม่มีความหมายอย่างมาก สายพันธุ์ที่มีชื่อว่า Indica มักจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า Sativa มากเท่าที่มีความสัมพันธ์กับสายพันธุ์อื่นที่ชื่อว่า Indica นอกจากนี้ พบว่าชื่อที่กำหนดไว้สำหรับสายพันธุ์กัญชาก็ไม่เป็นตัวบอกเป็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอกลักษณ์พันธุกรรมและโพรไฟล์ทางเคมีของพืช

ประวัติของ Indica และ Sativa คล้ายกับเกมเล่นที่ยืดเยื้อ ที่คำพูดสามารถบิดเบือนได้ง่าย ตอนหนึ่ง Indica และ Sativa อาจเคยถูกใช้เพื่อบอกถึงสองสายพันธุ์ของกัญชาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่เมื่อเวลาผ่านไปสองสายพันธุ์นี้อาจผสมกันก่อนที่จะกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมของลักษณะทั้งสอง ทำให้พวกเขากลายเป็นสายพันธุ์ที่ผสมผสานจากลักษณะทั้งสองของบรรพบุรุษบรรพชิต อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า Indica และ Sativa ยังคงอยู่เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความหมายของกัญชา และได้ถูกใช้เพื่ออธิบายผลกระทบทางจิตวิทยา กลิ่นหอมและลักษณะทางพรรณวิทยาใหม่ๆอีกด้วย

นักวิจัยพบความสัมพันธ์ที่อ่อนแอระหว่างการประเมิน Indica และ Sativa กับจำนวนเล็กน้อยของ terpenes ที่มีกลิ่นหอม เช่นเดียวกับสายพันธุ์ Indica มักจะมี myrcene เป็นจำนวนมาก ที่ถูกคิดว่าช่วยเสริมสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาที่สร้างความง่วง และอาจมีผลต่อการนั่งติด ส่วนสายพันธุ์ Sativa จะมี terpenes ที่มีกลิ่นหอมหวานและสมุนไพร เช่น farnesene และ bergamotene ในปริมาณมากกว่า

มีความจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการติดป้ายชื่อกับกัญชาและสื่อสารผลกระทบของมันอย่างชัดเจน เวิร์กแฮร์รุ่นปัจจุบันในการติดป้ายชื่อและตั้งชื่อสายพันธุ์กัญชาดูเหมือนจะไม่สามารถตอบโจทย์เกณฑ์การติดป้ายชื่อที่ใช้กับพืชอื่น กัญชาเป็นพืชที่หลากหลายและสร้างสารหอมและสารเสพติดมากกว่าหนึ่งร้อยชนิดโดยมีผลกระทบทางจิตวิทยาและกลิ่นหอมที่แตกต่างกัน นักวิจัยแนะนำให้ละทิ้งการใช้คำว่า Sativa และ Indica โดยสิ้นเชิงและแทนที่ด้วยป้ายชื่อจำนวนของสารสำคัญที่มีผลต่อการรักษาโรคหรือที่รู้ว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

 

 

In order to access Ganjacy.com you need to be 20 years or older.