บริการจัดส่งกัญชาชั้นนำของไทย

 • Instant rider delivery is now available in Pattaya from 10:00 - 22:00.

 • A colored trophy with a Thai Baht symbol

  Earn Loyalty Points with each purchase and get store credit!

 • Instant rider delivery is now available in Pattaya from 10:00 - 22:00.

 • Red icon of a star with the world SALE written accross it.

  Buy 2 & get 1 free on all buds and joints! Order your weed now.

 • Instant rider delivery is now available in Pattaya from 10:00 - 22:00.

 • A colored trophy with a Thai Baht symbol

  Earn Loyalty Points with each purchase and get store credit!

 • Red icon of a star with the world SALE written accross it.

  Buy 2 & get 1 free on all buds and joints! Order your weed now.

 • Red icon of a star with the world SALE written accross it.

  Buy 2 & get 1 free on all buds and joints! Order your weed now.

 • A colored trophy with a Thai Baht symbol

  Earn Loyalty Points with each purchase and get store credit!

วมกันเราเติบโต


เราทำให้นักลงทุนในการผลิตกัญชาสามารถปฏิบัติตามกฎหมายกัญชาในประเทศไทยได้ง่ายโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือภาระงานที่ซับซ้อนในธุรกิจ"

In order to access Ganjacy.com you need to be 20 years or older.