อาหารที่เข้าร่วมได้ (Edibles) คือขนมหรืออาหารที่มีสารกัญชาแทรกอยู่ซึ่งให้ความอร่อยและสะดวกสบายในการบริโภคสารกัญชา มันมีให้เลือกมากมาย เช่น ช็อกโกแลต, เหล้าเย็น, เค้กและเครื่องดื่ม และสร้างขึ้นโดยการแทรกสารกัญชาลงในส่วนผสมของอาหาร อาหารที่เข้าร่วมได้นั้นจะให้ความปลอดภัยและสนุกสนานเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถสูบหรือดูดดื่มสารกัญชาได้อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ใช้สามารถสัมผัสผลกระทบของ THC หรือ CBD ได้ง่ายๆ โดยการบริโภคอาหารที่เข้าร่วมได้ที่อร่อยและเพลิดเพลิน ด้วยปริมาณสารกัญชาที่ตรงตามที่กำหนดและรสชาติที่หลากหลายอาหารที่เข้าร่วมได้เหมาะสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยกัญชาและผู้ใหม่ที่ต้องการประสบการณ์กัญชาในรสชาติที่อร่อยและควบคุมได้