Cannabinoid profile for White Widow
THC CBD
Sativa Hybrid

Example of White Widow cannabis available for order on Ganjacy.com

หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุดของกัญชาชนิด Sativa คือ White Widow ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายและสร้างสรรค์ ความสูงที่ไม่มากจนเกินไปทำให้ดอกกัญชาชนิดนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่ต้องการผลกระทบที่เข้มข้นเกินไป

฿280
1 g
Coordinates
Smokers Beach Club
ที่เขาสวรรค์ตรงกับกัญชาพันธุ์พรีเมียม

Pick-up & delivery options available

: 12:00-1:00
Open now!

352/174 Prathamnak Soi 5 , Pattaya, 20150, 20


Active promotions from Smokers Beach Club

สโมกเกอร์ส์บีชคลับภูมิใจที่ได้เสนอดอกกัญชา White Widow อันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์กัญชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดอกกัญชาสายพันธุ์นี้มีผลกระทบที่แข็งแกร่งและรสชาติที่จัด เนื้อดอกกัญชา White Widow มีความหนาแน่น ที่มีการคลุมด้วยหน้าผนังที่หนาของตริโคมสีขาว ทำให้มีลักษณะเป็นสีขาว ดอกกัญชาเหล่านี้มีผลกระทบที่แข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและในด้านการกระตุ้นสติ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ที่ครบถ้วน ดอกกัญชา White Widow ถูกค้นหาเป็นอย่างมากเนื่องจากกลิ่นหอมและรสชาติที่เข้มข้น มีลักษณะของสมุนไพร เยื่อใบมะนาว และดิน ซื้อดอกกัญชา White Widow จาก Smokers Beach Club วันนี้เพื่อประสบการณ์แรงกับสายพันธุ์คลาสสิกนี้